Ліцензія Нацкомфінпослуг: серія АЕ № 199806 від 31.05.2013р.

З метою задоволення потреб членів, КС «Добробут» надає наступні види кредитів:

 -комерційні кредити;

 -кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію  нерухомого майна;

- споживчі кредити:

 • придбання автотранспорту;

 • придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

 • інші потреби.

◙ Із урахуванням майнового стану та кредитної історії кредит забезпечується порукою фізичних осіб, заставою майна, заставою майнових прав та іншими видами забезпечення зобов’язань не забороненими законодавством.

◙ Вимоги до поручителів.

Поручителем за споживчим кредитом може бути будь-яка фізична особа, майнове становище і ділові якості якої не викликають сумнівів у кредитної спілки.

 Зокрема:

• Повна цивільна дієздатність;

• Громадянство України;

• Зареєстроване місце проживання на території України;

• Вік не менше 18 років.

◙ Вимоги до заставодавців.

• Повна цивільна дієздатність;

• Громадянство України;

• Зареєстроване місце проживання на території України;

• Вік не менше 18 років;

• Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання заставодавцем зобов’язань за договорами.

◙ За вибором позичальника, з урахуванням його майнового стану, кредит надається у наступних формах:

- кредит з періодичною сплатою відсотків і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

◙ За порядком видачі кредит надається:

- однією сумою, на підставі кредитного договору;

- частинами (траншами), на підставі договору відновлювальної кредитної лінії .

◙ В КС «Добробут» застосовується фіксована відсоткова ставка. Відсоткова ставка за користування кредитом затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження прибутковості на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки і становить 27%-72 % річних на суму залишку кредиту.

◙ Кредит може бути виданий на суму в межах  шестимісячного доходу позичальника перед зверненням  за кредитом, або сукупного доходу сім’ї за відповідний період, можливо інше при попередній позитивній кредитній  історії.

◙ Строки, на які може бути одержаний кредит:

- до 3 місяців включно;

- від 3 місяців до 12 місяців включно;

- понад 12 місяців.

◙ Повернення кредиту здійснюється відповідно до передбаченого у кредитному договорі графіку платежів, із дотриманням їх періодичності та розміру.

◙ Сплата за кредитом може проводитися як в готівковій так і безготівковій формі на відповідний розрахунковий рахунок кредитної спілки.

◙ Позичальнику надається право дострокового погашення кредиту за власним розсудом.

 

Тарифи та умови, на яких надаються кредити

 

НАЗВА

Переплата річних %

     СТРОК

      СУМА

           РЕЖИМ СПЛАТИ

КОМЕРЦІЙНИЙ, СПОЖИВЧИЙ

72

1-24

50000

           В КІНЦІ

КОМЕРЦІЙНИЙ, СПОЖИВЧИЙ

60

1-24

80000

           В КІНЦІ

КОМЕРЦІЙНИЙ, СПОЖИВЧИЙ

43

1-24

50000

           РІВНИМИ ДОЛЯМИ

КОМЕРЦІЙНИЙ, СПОЖИВЧИЙ

         35,4

1-24

80000

           РІВНИМИ ДОЛЯМИ

КОМЕРЦІЙНИЙ

40

1-24

100000

           В КІНЦІ

КОМЕРЦІЙНИЙ

50

1-24

100000

           В КІНЦІ

Придбання, будівництво, ремонт, реконст-я нерухомого майна

27

1-24

50000

           В КІНЦІ

КРЕДИТНА ЛІНІЯ

72

1-24

50000

           В КІНЦІ

* максимальні суми кредитів встановлені згідно рішення спостетережної ради, але згідно Закону України “Про обмеження розрахунків готівкою” для нашої установи забороняється приймати грошові кошти від однієї особи в робочий день(переоформлювати, видавати кредити) на суму більше 50000,00 грн.